LYD

Lydpakke Fohhn 1

2 stk. Fohhn LX-61 topper

2 stk. Fohhn XS-10 A sub

Mikrofoner, lydmikser, stativer og kabling etter behov

Lydpakke Fohhn 2

2 stk. Fohhn LX-150 topper

2 stk. Fohhn XS-30 A sub

Mikrofoner, lydmikser, stativer og kabling etter behov

Lydpakke RCF 1

2 stk. RCF HD 10A topper

Mikrofoner, lydmikser, stativer og kabling etter behov

Pris kr.: 3.500,- eks.mva

Lydpakke RCF 2

RCF Evox 8

Mikrofoner, lydmikser, stativer og kabling etter behov

Lydpakke RCF 3

RCF Evox 12

Mikrofoner, lydmikser, staticer og kabling etter behov